Ana Sayfa | EAS Akü
EAS Akü TR
Eas

ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AMACIMIZ

İnsana, içinde bulunduğu çevreye, enerji kaynaklarına ve diğer doğal kaynaklara duyulan saygıyı arttırmak.

HEDEFİMİZ

Güvenli tesis ve ekipmanlar ile insan sağlığını güvenli kılıp,  

mümkün olan en az enerji ve doğal kaynak tüketimi ile çevreyi korumak.

POLİTİKAMIZ

Farklı yerleşkelerde yürüttüğümüz akü üretim faaliyetlerimizde; çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmeyi ve bu kapsamda Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerimizin yönetsel olarak, risk ve fırsatlarını değerlendirmeyi ve düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi,

Şirket olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sırasında, uyum yükümlülüğümüz bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı ve uygunluğumuzu düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi,

İş yerimizde iş kazası, meslek hastalığı ve çevresel etki doğurabilecek durum ve hareketleri, enerji tüketimi ve verimliliği ile ilgili olası riskleri, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmak adına her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve koruyucu ekipmanları bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı,

Hammadde, enerji kaynaklarını ve diğer doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, çevre kirliliğini azaltmayı ve enerji verimliliğini arttırmayı,

Enerji performansımızı etkileyen ürün ve proseslerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji ve doğal kaynak tüketimindeki verimliliğimizi sürekli iyileştirmeyi,

Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine ait amaç ve hedeflere ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakların varlığı sağlamayı,

Sıfır iş kazası, enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre için uygun teknolojileri kullanmayı,

Çalışanlarımızın, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri konularında verilecek eğitimler ile farkındalıklarını artırmayı ve çalışanlarımızın yürütülen yönetim sistemleri faaliyetleri hakkında görüşlerinin alınarak katılımlarını sağlamayı,

Dokümante edilmiş Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri hedeflerini belirli periyotlarda gözden geçirmeyi,

Global gelişimi göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin ve diğer tüm ilgili tarafların politikamıza erişimini sağlamayı,

İnci GS Yuasa Üst Yönetimi; bu politika çerçevesinde, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri şartlarına tam olarak uyulacağını, tüm çalışanları adına taahhüt eder.

Kadir KAYMAKÇI

İcra Direktörü